Snapchat username

سامسونغ غالاكسي بيم (هاتف مع جهاز العرض الضوئي) يباع ب 148 دينار